Medio Ambiente

Casa Ceferinos, desenvolve unha campaña de sensibilización medioambiental, para todos aqueles que teñen unha relación coa nosa casa, ser consciente de que o fráxil equilibrio do noso medio ambiente.

O conxunto de externalidades xeradas servizo Casa Ceferinos, é minimizar a través dunha serie de accións concretas nos seguintes:

  • Lexislación: Seguir e cumprir coas leis e regulamentos sobre medio ambiente, nivel da Xunta de Galicia, dentro do goberno de España e ao nivel da Unión Europea.

  • Información: Posta en marcha dunha campaña permanente de información e sensibilización, grazas á colocación de información salas de fácil acceso.

  • Planificación: Planificación dos procesos de produción, co obxectivo de optimizar os recursos utilizados nos servizos que se ofrecen a diario na casa e minimizar os residuos de aí resultantes. Teña en conta o uso de paneis solares para o uso de auga quente, co aforro de enerxía correspondente e evitando moita contaminación.

  • Innovación: Utilización de infraestrutura sostible e amiga do ambiente, nivel de produción de enerxía e recursos hídricos, para cumprir coas novas políticas de auga e enerxía.

Coa súa aplicación e coa colaboración de todos, podemos axudar a preservar o medio ambiente, unha actividade responsable e ao medio ambiente tan especial como “Costa da Morte“.