Aviso Legal

AVISO LEGAL E CONDICIÓNS XERAIS DE USO

https://www.casaceferinos.com/

eu. INFORMACIÓN XERAL

En cumprimento do deber de información previsto na Lei 34/2002 Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSI-CE) o 11 de xullo, A continuación ofrécense os seguintes datos de información xeral deste sitio web:

Propiedade deste sitio web, https://www.casaceferinos.com/, (en diante, sitio web) sostén: HOME CEFERINOS SC., con NIF: J70150727, e cuxos datos de contacto son:

Dirección: En vez de n º 15 Frixe Muxía

Contacto telefónico: 981 798 965

Correo electrónico de contacto: info@casaceferinos.com

II. TERMOS E CONDICIÓNS XERAIS DE USO

O obxecto das condicións: O sitio web

Finalidade das presentes Condicións Xerais de Uso (en diante, Termos) é regular o acceso e uso do sitio web. Para os efectos destas Condicións, entenderase como Sitio Web: o aspecto externo das interfaces de visualización, tanto de forma estática como dinámica, a saber, a árbore de navegación; e todos os elementos integrados tanto nas interfaces de pantalla como na árbore de navegación (en diante, Contidos) e todos aqueles servizos ou recursos en liña que, se é o caso, se ofrezan aos Usuarios (en diante, Servizos).

Casa Ceferinos se reserva la facultad de modificar, En calquera momento, e sen previo aviso, a presentación e configuración do Sitio Web e dos Contidos e Servizos que nel se poidan incluír. El Usuario reconoce y acepta que en cualquier momento Casa Ceferinos pueda interrumpir, desactivar e/ou cancelar calquera destes elementos que estean integrados no Sitio Web ou o acceso a eles.

O acceso ao Sitio Web por parte do Usuario é gratuíto e, por regra xeral, É gratuíto sen que o Usuario teña que aportar unha contraprestación para poder gozar del., salvo en relación co custo de conexión a través da rede de telecomunicacións facilitada polo provedor de acceso que o Usuario teña contratado.

A utilización de calquera dos Contidos ou Servizos do Sitio Web poderá realizarse mediante a subscrición ou rexistro previo do Usuario..

O usuario

O acceso, navegación e uso do sitio web, confiere la condición de Usuario, polo que son aceptados, desde o inicio da navegación polo sitio web, todas as Condicións aquí establecidas, así como as súas posteriores modificacións, sen prexuízo da aplicación da correspondente normativa legal de obrigado cumprimento segundo o caso. Dada a relevancia do anterior, recoméndase ao Usuario que os lea cada vez que visite o Sitio Web.

El Sitio Web de Casa Ceferinos proporciona gran diversidad de información, servizos e datos. O Usuario asume a súa responsabilidade de facer un uso correcto do Sitio Web. Esta responsabilidade estenderase a:

  • un uso da información, Contenidos y/o Servicios y datos ofrecidos por Casa Ceferinos sin que sea contrario a lo dispuesto por las presentes Condiciones, a lei, moral ou orde pública, ou que de calquera outra forma poida causar prexuízo dos dereitos de terceiros ou do propio funcionamento do Sitio Web..
  • La veracidad y licitud de las informaciones aportadas por el Usuario en los formularios extendidos por Casa Ceferinos para el acceso a ciertos Contenidos o Servicios ofrecidos por el Sitio Web. En calquera caso, el Usuario notificará de forma inmediata a Casa Ceferinos acerca de cualquier hecho que permita el uso indebido de la información registrada en dichos formularios, como, pero non só, o roubo, perda, ou acceso non autorizado a identificadores e/ou contrasinais, para proceder á súa inmediata cancelación.

El mero acceso a este Sitio Web no supone entablar ningún tipo de relación de carácter comercial entre Casa Ceferinos y el Usuario.

Sempre cumprindo coa lexislación vixente, este Sitio Web de Casa Ceferinos se dirige a todas las personas, Independentemente da idade, que poidan acceder e/ou navegar polas páxinas do Sitio Web.

III. ACCESO E NAVEGACIÓN NA WEB: EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

Casa Ceferinos no garantiza la continuidad, dispoñibilidade e utilidade do sitio web, ni de los Contenidos o Servicios. Casa Ceferinos hará todo lo posible por el buen funcionamiento del Sitio Web, Con todo, non se fai responsable nin garante que o acceso a este sitio web non será ininterrompido ou que estará libre de erros..

Tampouco se responsabiliza nin garante que o contido ou software ao que se poida acceder a través deste sitio web, estar libre de erros ou causar danos ao sistema informático (software e hardware) do Usuario. En ningún caso Casa Ceferinos será responsable por las pérdidas, danos ou perdas de calquera tipo derivados do acceso, navegación e uso do sitio web, incluído el mesmo, pero non limitado, as causadas aos sistemas informáticos ou as provocadas pola introdución de virus.

Casa Ceferinos tampoco se hace responsable de los daños que pudiesen ocasionarse a los usuarios por un uso inadecuado de este Sitio Web. En particular, non se fai responsable de ningún xeito das caídas, interrupcións, falta ou defecto das telecomunicacións que se puidese producir.

IV. POLÍTICA DE ENLACES

Se informa que el Sitio Web de Casa Ceferinos pone o puede poner a disposición de los Usuarios medios de enlace (como, entre outros, ligazóns, pancartas, botóns), directorios e buscadores que permitan aos Usuarios acceder a sitios web pertencentes e/ou xestionados por terceiros.

Instalación destes enlaces, Os directorios e buscadores do Sitio Web teñen como finalidade facilitar aos Usuarios a busca e o acceso á información dispoñible en Internet., sen que se considere unha suxestión, recomendación ou invitación para a súa visita.

Casa Ceferinos no ofrece ni comercializa por sí ni por medio de terceros los productos y/o servicios disponibles en dichos sitios enlazados.

Casa Ceferinos ofrece contenidos patrocinados, anuncios e/ou ligazóns de afiliados. A información que aparece nestas ligazóns de afiliados ou os anuncios inseridos, son proporcionados polos propios anunciantes, por lo que Casa Ceferinos no se hace responsable de posibles inexactitudes o errores que pudieran contener los anuncios, nin garante de ningún xeito a experiencia, integridade ou responsabilidade dos anunciantes ou a calidade dos seus produtos e/ou servizos.

Tamén, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, precisión, veracidade, validez ou legalidade dos sitios fóra da súa propiedade aos que se pode acceder mediante ligazóns.

Casa Ceferinos en ningún caso revisará o controlará el contenido de otros sitios web, así como non aprobar, examina ou avala os produtos e servizos, contidos, ficheiros e calquera outro material existente nos mencionados sitios enlazados.

Casa Ceferinos no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por el acceso, usar, calidade ou legalidade dos contidos, comunicacións, opinións, productos y servicios de los sitios web no gestionados por Casa Ceferinos y que sean enlazados en este Sitio Web.

O Usuario ou terceiro que realice un hipervínculo desde unha páxina web doutra, distinto, sitio web al Sitio Web de Casa Ceferinos deberá saber que:

No se permite la reproducción —total o parcialmente— de ninguno de los Contenidos y/o Servicios del Sitio Web sin autorización expresa de Casa Ceferinos.

Tampouco se permite ningunha manifestación falsa., inexacta o incorrecta sobre el Sitio Web de Casa Ceferinos, nin sobre os Contidos e/ou Servizos dos mesmos.

Agás o hipervínculo, o sitio web no que se estableza o devandito hiperenlace non conterá ningún elemento, deste sitio web, protexida como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, salvo autorización expresa de Casa Ceferinos.

El establecimiento del hipervínculo no implicará la existencia de relaciones entre Casa Ceferinos y el titular del sitio web desde el cual se realice, ni el conocimiento y aceptación de Casa Ceferinos de los contenidos, servizos e/ou actividades ofrecidos no devandito sitio web, e viceversa.

V. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Casa Ceferinos por sí o como parte cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial do Sitio Web, así como os elementos contidos nel (a título ilustrativo e non exhaustivo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos, marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección dos materiais empregados, programas informáticos necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.). será, polo tanto, obras protexidas como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, sendo de aplicación tanto a normativa española como comunitaria neste ámbito, como os tratados internacionais relacionados coa materia e asinados por España.

Todos os dereitos reservados. Segundo o disposto na Lei de Propiedade Intelectual, a reprodución está expresamente prohibida, distribución e comunicación pública, incluíndo a súa modalidade de posta a disposición, de todo ou parte dos contidos deste sitio web, Para fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sin la autorización de Casa Ceferinos.

El Usuario se compromete a respetar los derechos de propiedad intelectual e industrial de Casa Ceferinos. Podes ver os elementos do sitio web ou incluso imprimilos, cópiaos e gárdaos no disco duro do teu ordenador ou en calquera outro medio físico mentres estea, exclusivamente, para o seu uso persoal. O usuario, Con todo, non se poderá eliminar, cambiar, ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado no sitio web.

No caso de que o Usuario ou terceiro considere que algún dos Contidos do Sitio Web supón unha vulneración dos dereitos de protección da propiedade intelectual., deberá comunicarlo inmediatamente a Casa Ceferinos a través de los datos de contacto del apartado de INFORMACIÓN GENERAL de este Aviso Legal y Condiciones Generales de Uso.

VI. ACCIÓNS LEGAIS, LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

Casa Ceferinos se reserva la facultad de presentar las acciones civiles o penales que considere necesarias por la utilización indebida del Sitio Web y Contenidos, ou por incumprimento destas Condicións.

La relación entre el Usuario y Casa Ceferinos se regirá por la normativa vigente y de aplicación en el territorio español. De xurdir calquera controversia en relación coa interpretación e/ou aplicación das presentes Condicións, as partes someterán os seus conflitos á xurisdición ordinaria, someténdose aos xuíces e tribunais correspondentes segundo a lei..