Aviso Legal

A información persoal son almacenadas nun ficheiro automatizado de propiedade Ceferino SC HOME. que prevé a natureza técnica, organizativa e de seguridade para garantir a confidencialidade e integridade da información de conformidade coa Lei Orgánica 15/1999, o 13 Decembro, protección dos datos persoais e demais lexislación aplicable.

Este ficheiro ten un interno, datos contidos no ficheiro será usado, exclusivamente, por CASA CEFERINOS SC, sen a transferencia anticipada.

O obxectivo da recollida de datos é a xestión de clientes, provedores e contactos de negocio, así como a exploración e publicidade das actividades desenvolvidas Ceferino SC HOME.

Calquera usuario rexistrado pode en calquera momento exercer o dereito de acceso, correcta e, onde, opor-se ou cancelar os seus datos persoais, por escrito para o xestor de arquivos:

HOME CEFERINOS SC.
J70150727
En vez de n º 15 Frixe Muxía
TLF. 981 798 965
EMAIL: INFO@CASACEFERINOS.COM