Virxen da Barca

Di a lenda que cando Santiago predicou o Evanxeo nestas terras, nun momento de desesperación debido ao pouco éxito na súa predicación, foi visitado pola Virxe nun barco de pedra en anxos remo, o que foi animou a continuar co traballo evanxélico Apóstolo.

En torno a este santuario xunto ao mar son as pedras usadas en un rito pagán de adoración que foi máis tarde cristianizada: súa “a pedra de abalar, a pedra dos cadrís e a pedra dos namorados”.

O primeiro documento escrito que resta deste templo remonta 1544. A cristianización deste lugar e da fundación da primeira capela dedicada á Virxe tiña que ser moito máis cedo.

A actual igrexa é un edificio barroco, pero a falta de influencia do clasicismo do século anterior. Súa austeridade e monotonía é rota pola rica ornamentación dos altares. Representa a historia ea cultura do pobo Muxía, relacionados Camiño Xacobeo eo culto das pedras da Barca, nunha atmosfera pacífica e respirando o aire fresco do mar.